Ärende

Ärende om inrättande av stipendium till nyutexaminerad bildkonstnär