Ärende

13. Uppdrag gällande simhall i nordöstra staden och Gottsundabadet