Ärende

6. Verksamhetsplan och budget för idrotts- och fritidsnämnden 2017