Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden.

Förtroendevalda i Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott har 4 ledamöter och 4 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta idrotts- och fritidsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer idrotts- och fritidsnämndens arbete.

Fakturaadress

Idrotts- och fritidsnämnden
Uppsala kommun
UPK 4400
Box 1023
751 40 Uppsala