Yttrande

5. Yttrande över detaljplan för kvarteret Luthagsstranden