Ärende

Ärende om avtalsersättning 2014 till Nämnden för Diakonicentrum Uppsala