Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 28 oktober 2019