Ärende

5.1 Lokalförförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning