Ärende

6.2 Verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet