Ärende

6.1 Verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet för Mötesplats Kontakten Gottsunda