Ärende

5.4 Sammanfattning av årets avtalsuppföljning inom vuxenutbildningen