Ärende

6.2 Samordningsförbundet: Remiss reviderad förbundsordning