Ärende

3.2 Ändring av beloppsgräns i beslutsattest i ekonomiska ärenden 2017