Ärende

3.1 Remiss: Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun