Yttrande

Planprogram för Gottsundaområdet

Det här är ett beslutsunderlag.