Ärende

6. Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2017