Ärende

5. Delårsuppföljning per augusti 2017 (Tertial 2)