Ärende

24. Bidrag till föreningar 2018 - Diakonistiftelsen Samariterhemmet