Ärende

5.1 Delårsuppföljning per april 2017, tertial 1