Yttrande

11. Yttrande över revisionsrapport Granskning av biståndshandläggning