Yttrande

10. Yttrande över kommunrevisorernas granskning av närvårdsarbetet i U-a län