Yttrande

Yttrande om att ej införa LOV och ramupphandling av äldreboende