Ärende

Ärende om vård och bildnings åtagande avseende drift 2013, del 1