Ärende

20. Direktiv för aktualitetsprövning av Uppsala kommuns översiktsplan