Ärende

Justerad ansvarsfördelning för lokalförsörjning av utbildningslokaler