Motion

Motion av Stefan Hanna (C) Seminarieområdet till en stadsdelspark