Ärende

Höjning av kommunens kredit på koncernkonto

Det här är ett beslutsunderlag.