Ärende

Höjning av kommunens kredit på koncernkonto