Motion

Om att avskaffa organisationen med uppdrags- och åtagandemodellen