Ärende

Skrivelse ang. laglighetsprövning om att teckna kommunal borgen för Uppsala innebandyallians