Ärende

Ärende om Uppsala Stadshus ska teckna avtal med landstinget om kommunens kollektivtrafikbolag