Protokoll, mark- och exploateringsutskottet 24 februari 2015