Interpellation/fråga

144. Interpellation om cykelväg mellan Uppsala, Ulva och Bälinge