Interpellation/fråga

Interpellation angående neddragningar på sommargymnasiet