Motion

Motion om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet