Dokumentsamling

Samverkansavtal gymnasieskola

Uppsala kommun har avtal med flera kommuner om erbjudande av gymnasieutbildning, så kallade samverkansavtal. Det betyder att dessa kommuners elever söker och konkurrerar på samma villkor.