Anslag

Utbildningsnämnden 18 december

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Du kunde överklaga besluten i protokollet till och med 12 januari 2018

Se vilka ärenden vi tog upp på sammanträdet