Anslag

Överförmyndarnämnden 21 januari

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: overformyndarnamnden@uppsala.se

Du kunde överklaga besluten i protokollet till och med 18 februari 2019

Se hur du överklagar beslut