Anslag

Överförmyndarnämnden 19 november

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: overformyndarnamnden@uppsala.se

Du kan överklaga besluten i protokollet till och med 17 december 2018

Se hur du överklagar beslut