Anslag

Omsorgsnämndens individutskott 19 maj

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se

Du kan överklaga besluten i protokollet till och med

Se hur du överklagar beslut