Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bidrar er förening till att förbättra möjligheterna för fler att kunna arbeta och studera och att få fler att vara delaktiga i samhället? På den här sidan kan ni läsa om alla bidrag som finns på arbetsmarknadsområdet.

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Verksamhetsbidrag för integrations- och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening

Bidraget ska stödja verksamhet i etniska föreningar som arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet. Verksamheten ska leda till att människor i utsatt position på arbetsmarknaden förbättrar sina möjligheter till arbete och studier.

Bidraget består av tre delar:

 • ett grundbidrag
 • ett rörligt belopp som beror på antal betalande medlemmar över 19 år
 • ett belopp som beräknas utifrån arbete i utpekade geografiska områden och samarbete med andra aktörer

Ansökan för bidragsperioden 2024 är avslutad.   

Krav för att kunna söka

 • Aktören ska vara en ideell förening som är bildad på etnisk grund där en majoritet av medlemmarna har sitt ursprung i ett utomnordiskt land. Den ideella föreningen ska vara en juridisk person med organisationsnummer.
 • Föreningen ska ha minst 25 betalande medlemmar över 19 år och arbeta med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.
 • Medlemsavgiften ska vara minst 100 kronor per år och medlem.
 • Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Föreningen ska vara öppen för alla intresserade och finnas i Uppsala kommun.
 • Föreningen ska driva allmännyttig verksamhet och ha återkommande träffar för medlemmarna utöver styrelsemöten.
 • Föreningen ska inte vara inriktad på särskilda verksamhetsområden där andra nämnder i kommunen har särskilt ansvar (till exempel äldrenämnden och utbildningsnämnden).

Så bedömer vi din ansökan

Föreningen kan få ytterligare bidrag om föreningen

 • driver utåtriktad verksamhet av betydelse i av nämnden prioriterad stadsdel
 • har en jämställd styrelse, minst hälften av styrelsens ledamöter är kvinnor
 • har dokumenterad samverkan med ett studieförbund
 • är med i en paraplyorganisation
 • har ett dokumenterat samarbete med andra ideella organisationer
 • har ett dokumenterat samarbete med näringslivet
 • har ett dokumenterat samarbete med arbetsgivarorganisationer och/eller arbetstagarorganisationer

Intyg ska vara max 1 år gamla.

Så mycket bidrag kan ni söka

Bidraget ligger på mellan 5 000–32 500 kronor.

Viktiga datum

Ansökan för 2024 är avslutad.

Ansvarig nämnd

Arbetsmarknadsnämnden.

Läs Arbetsmarknadsnämndens kriterier för integrations- och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening (PDF, 788 KB) 

Verksamhetsbidrag för arbetsmarknadsinsatser

Det här bidraget går till verksamhet som främjar inkludering i samhällsgemenskapen och motverkar arbetslöshet. Verksamheten ska leda till att människor som står utanför eller riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden förbättrar sina möjligheter till arbete och studier.

Särskilt prioriterat är:

 • Verksamhet i något av områdena Gottsunda/Valsätra, Bäcklösa, Gränby/Kvarngärdet, Sävja, Stenhagen och/eller på landsbygden.
 • Aktiviteter riktade till:
  ·       Personer i behov av stöd för att närma sig studier eller arbete
  ·       Utomeuropeiskt födda kvinnor med kort utbildningsbakgrund
  ·       Unga vuxna (16-29 år) som varken arbetar eller studerar

Bidraget ska användas till verksamhet riktad till personer i arbetsför ålder. 

Ansökan för bidragsperioden 2024 är avslutad.   

Krav för att kunna söka

Aktören ska vara en ideell förening som finns i Uppsala kommun eller som driver verksamhet i Uppsala kommun. Den ideella föreningen ska vara en juridisk person med organisationsnummer.

Föreningen ska vara en av Uppsala kommun godkänd aktör. Om er förening inte redan är det kommer den prövningen att göras tillsammans med er ansökan.

Så bedömer vi er ansökan

Vi tittar på idé, mål, syfte, metod för genomförande och förväntade effekter. Vi tittar också på hur väl ansökan svarar på beskrivningen av aktuellt bidrag.

Bidraget ligger på mellan 10 000-500 000 kr.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag var 1 november 2023  för bidragsperioden 1 januari–31 december 2024. Ansökan för bidragsperioden 2024 är nu avslutad.   

Ansvarig nämnd

Arbetsmarknadsnämnden.

Verksamhetsbidrag för arbetsintegration

Bidraget går till samhällsbärande verksamhet i sociala företag som främjar inkludering i samhällsgemenskapen, motverkar arbetslöshet och leder till att människor i utsatt position på arbetsmarknaden förbättrar sina möjligheter till arbete och studier. Verksamhet som bidrar till egenmakt och självförsörjning är i fokus.

Krav för att kunna söka

Aktören ska vara ett arbetsintegrerande socialt företag som finns i Uppsala kommun. Aktörens främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsvariation eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Innan en aktör beviljas bidrag kommer en konsekvensanalys genomföras med hänsyn till kommunallagen.

Så bedömer vi din ansökan

Vi tittar på idé, mål, syfte, metod för genomförande och förväntade effekter. Vi tittar också på hur väl ansökan svarar på beskrivning av aktuellt bidrag.

Så mycket bidrag kan ni söka

Högsta bidragssumma är 500 000 kronor.

Viktiga datum

Ingen utlysning är planerad för 2024.

Ansvarig nämnd

Arbetsmarknadsnämnden.

Utvecklings- och projektbidrag inom samverkanslösning

Bidraget går till verksamhet som genom samverkan främjar inkludering i samhällsgemenskapen, motverkar arbetslöshet samt leder till att människor i utsatt position på arbetsmarknaden förbättrar sina möjligheter till arbete och studier.

Krav för att kunna söka

 • Aktören ska vara en ideell förening, bidraget kan i undantagsfall även ges till trossamfund, stiftelser (icke vinstdrivande), ekonomiska föreningar, handelsbolag, enskild firma och aktiebolag utan vinstutdelning. Innan en aktör, som inte är en ideell förening, får bidrag kommer en konsekvensanalys genomföras med hänsyn till kommunallagen.
 • Aktören ska finnas i Uppsala kommun eller driva verksamhet i Uppsala kommun.
 • Någon av nämndens verksamheter ska vara en aktiv samverkanspart i verksamheten eller projektet.
 • Föreningen ska uppge en vidtalad kontaktperson inom nämnd eller förvaltning.

Så bedömer vi din ansökan

Vi tittar på idé, mål, syfte, metod för genomförande och förväntade effekter. Vi tittar också på hur väl ansökan svarar på beskrivning av aktuellt bidrag.

Viktiga datum

Kontakta förvaltningen på foreningsbidragamn@uppsala.se om din förening har en idé om samverkan som kan rymmas inom detta bidrag.

Ansvarig nämnd

Arbetsmarknadsnämnden.

Relaterade styrdokument

Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet 

Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till fria kulturlivet 

Arbetsmarknadsnämndens riktlinje för föreningsbidrag (PDF, 554 KB)

Arbetsmarknadsnämndens kriterier för integrations- och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening (PDF, 788 KB)

Kontakt

Du som har frågor om bidrag för arbetsmarknadsinsatser kan kontakta arbetsmarknadsförvaltningen via e-post.

E-post: foreningsbidragamn@uppsala.se

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)

Nyheter om stöd och bidrag

 • Uppgraderat system för bokning och bidrag

  Nu ska det bli enklare att söka bidrag och boka lokal i Uppsala. Kommunen uppgraderar det webbaserade systemet för bokning och bidrag 11 december 2023. Systemet kommer att vara stängt för bokningar och ändringar under uppgraderingen.

 • Uppsala kommun uppmärksammar Uppsala Pride

  Uppsala kommun hissar den progressiva Prideflaggan utanför Stadshuset under lördagen den 16 september.