Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Konst med Uppsala-anknytning

Konsten i Stadshuset har en stor och viktig roll. Konsten kan problematisera invanda tankemönster, inspirera och ifrågasätta och ska bidra positivt till miljön. 

Konstverken kommer sammantaget att skapa mångdimensionella tillägg som på olika sätt kan bidra till en intellektuell, estetisk och reflekterande helhet.

I urvalet av konstverk och konstnärskap har det bland annat varit viktigt med Uppsala-anknytning.

Offentlig konst i och runt Stadshuset

När Stadshuset renoveras och byggs om är den offentliga konsten en viktig del. Därför finns ett konstprogram för området.

Konstprogrammet utgår från de värden som är framtagna för hela Stadshusprojektet. Enligt konstprogrammet bör konsten utformas så att den stärker stadshusets karaktär av representation och mötesplats.

Viktiga värden i konstprogrammet
Konstprogrammet för Stadshuset har tagit fasta på värdeorden för hela stadshusprojektet. Dessa är:

  • demokrati
  • tydlig mötesplats med öppna dörrar
  • insyn och transparens

Konstprogrammet lyfter också följande faktorer som viktiga för inspiration till konstverkens utformning:

  • konstnärlig kvalitet
  • tillgänglighet
  • genus
  • mångfald och variation
  • platsens historia
  • den nära omgivningens konstverk
  • de fem minoriteterna (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar)

Konsten i och kring Stadshuset ska vara tillgänglig för många och vara aktuell i nutid och framtid. Den ska även samverka med byggnadens arkitektur och inredning.

Läs mer i Konstprogram Stadshus 2020