Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi hållbart med Stadshuset

Stadshuset ska bli ett hus för medborgarservice och demokrati. Det innebär att huset ska kunna ta emot många besökare, erbjuda en bra arbetsmiljö, bidra till en god stadsmiljö och göra så lite negativt avtryck på miljön som möjligt.

För att nå det har det kommunala fastighetsbolaget FFAB tagit fram ett hållbarhetsprogram. Programmet hjälper FFAB och entreprenörerna att samla ihop alla hållbarhetsfrågor och prioritera arbetet på bästa sätt.

Syftet med hållbarhetsprogrammet är att genomföra åtgärder som bidrar till positiva effekter och minimerar negativ påverkan på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för byggnaden, användarna och närområdet. I hållbarhetsprogrammet finns följande hållbarhetsmål för projektet.

Ekologisk hållbarhet: Byggnaden ska vara energieffektiv och klara Boverkets kommande nära-noll-energikrav. Det uppnår vi genom att använda klimatneutrala energikällor, välja byggmaterial med omsorg, hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt och bidra till biologisk mångfald. Om och tillbyggnaden ska även certifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE betygsnivå Excellent.


Social hållbarhet: Byggnaden ska vara välkomnande och tillgänglig för alla invånare i kommunen. Byggnaden ska bidra till en levande kvartersmiljö och värna och förstärka platsens och byggnadens kulturmiljö och identitet. Byggnaden ska erbjuda väl fungerande lokaler och system med god arbetsmiljö för de som arbetar i byggnaden.


Ekonomisk hållbarhet: Byggnaden ska vara ekonomisk att driva för att säkerställa att kommunen kan äga och driva Stadshuset på lång sikt. Utformningen av lokaler i markplan och utomhusmiljön ska bidra positivt till det lokala näringslivet