Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

620 politiker och tjänstepersoner utbildade i företagandets villkor

Företagen är basen i Uppsalas fortsatta framgång. Att utbilda kommunala tjänstepersoner och politiker stärker kommunens förmåga att vara en bra samarbetspartner till näringslivet.

Ett bra företagsklimat och välmående företag gynnar alla som bor, verkar och besöker Uppsala med omnejd. Företagen skapar arbetstillfällen och lockar hit fler människor som lever här och bidrar med hållbar tillväxt. Det stärker Uppsala.

Kunskap skapar förståelse

2020 tog kommunstyrelsen beslut om att totalt 500 tjänstepersoner och 100 förtroendevalda skulle utbildas i företagandets villkor, som en del i kommunens handlingsplan för näringslivsprogram 2021–2023. Utbildningen riktade sig till alla förvaltningar och bolag med direkta eller indirekta företagskontakter samt förtroendevalda från samtliga nämnder och styrelser. Nu har drygt 620 politiker och kommunanställda erövrat nya kunskaper och insikter.

- Syftet med utbildningen är att öka våra gemensamma kunskaper om företagen, hur det är att vara företagare i Uppsala och hur vi kan bli bättre på att stödja och samverka med Uppsalas näringsliv, säger Erik Pelling, (S), kommunstyrelsens ordförande.

Scenen på UKK
Kunskapsdelning från scenen på UKK. 

Flera tillfällen

Utbildningstillfällena rullade under tre år och bestod av flera delar, bland annat av ett halvdagsseminarium med information, inspiration och workshops, företagsbesök, företagsevent och information som rapporter, rankningar och liknande om näringslivet i Uppsala. Det sista tillfället var på Uppsala konsert och kongress (UKK) i december 2023. Charlotte Skott, näringslivsdirektör, inledde det sista utbildningstillfället för 150 deltagande politiker och tjänstepersoner tillsammans med Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och Therese Almerfors, 2:e vice ordförande. Även stadsdirektör Joachim Danielsson var på plats för en genomgång av näringslivsanalysen som mäter och följer hur näringslivet mår och utvecklas.

Företag på plats

Vid varje utbildningstillfälle har lokala företag varit på plats för att dela med sig av sina erfarenheter. Både av att samarbeta med Uppsala kommunkoncern och av att leva, verka och bo som företagare i Uppsala. I december var sex företag på plats, bland annat Kajsa Bennbom-Lindner, vd för fastighetsbolaget Eklundshof. Hon lyfte bland annat värdet av att få snabba och tydliga svar och beslut. Att tänka på vilka som kan påverkas av en åtgärd eller ett beslut i kommunen och att informera dem:
 
–  Jag som företagare är beroende av snabba svar och processer av kommunen när det till exempel gäller tillstånd. Lagar och regler är som de är men om vi samarbetar och försöker lösa saker tillsammans så går det så mycket lättar. Ett konkret tips till dig som stöttar näringslivet är att varje dag ställa dig frågan; hur kan jag underlätta för ett företag idag?

Charlotte Skott och Kajsa BennbomLindner
Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppala kommun och Kajsa Bennbom-Lindner, vd för fastighetsbolaget Eklundshof.

Positiv utveckling

Övriga företag som delade med sig av sina erfarenhet var Daniel Gillheim på företaget Cytiva, Mats Klaar, Viedoc, Johanna Viring Till, Skanska, Fredrik Murray Olagård ekomjölk i Roslagen och Anna Wikestedt Wikestedt event. De berättade om exempel på Uppsalas positiva utveckling i koppling till företagsservice, men även om områden som behöver utvecklas. Några saker som lyftes med önskemål om förbättring var löpande dialog vid myndighetsärenden och klarspråkad kommunikation.

– Det gläder mig att höra företagen berätta om det kulturskifte som har skett. Vi fortsätter att jobba i tät dialog med näringslivet för att lyfta vår företagsservice på alla områden, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Viktiga reflektioner

Vid utbildningstillfällena har även tjänstepersoner från olika delar inom kommunkoncernen som till exempel miljöförvaltningen, bygglov, brandtillsyn, arbetsmarknadsförvaltningen, upphandling samt trafik- och markupplåtelse reflekterat kring vad de hört under dagen och vad de tar med sig från företagarnas erfarenheter. Vid utbildningstillfället i december reflekterade Dick Kardell, enhetschef Bygglov, på plats:

– Jag tar framför allt med mig konstruktiva samtal om hur vi tillsammans med företagen, kan fortsätta att förbättra oss varje dag. Vi har kommit en bit på vägen men vi kan jobba ännu mer med att korta handläggningstider och vara tillgängliga för dialog. Vi tar också med oss önskemål om att fortsätta digitalisera våra processer.

mingel
Mingel och reflektion i pausen. 

Artikelserie under våren

Det här är artikel två i en artikelserie om arbetet som görs inom olika områden för ett bättre företagsklimat i Uppsala. Under våren 2024 fördjupar vi oss i sex myndighetsområden för att ge dig en inblick i hur arbetet kontinuerligt utvecklas: bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Jag vill se samtliga artikar som finns i serien om arbetet för ett bättre företagsklimat (uppsala.se)