Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tidplan - det här händer framöver

Under 2023 har detaljplanerna för spårvägen och spårvägsdepån varit ute på granskning respektive samråd.

Under samrådet för detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik som genomfördes under våren 2021, lämnade både myndigheter och allmänheten synpunkter på planen. Synpunkterna har bearbetats och planen har därefter uppdaterats och delats upp i två.

För delsträckorna A, B och C har ett bearbetat detaljplaneförslag varit ute på granskning under 2023. Detaljplanerna för delsträcka D och för spårvägsdepån gick ut på samråd i juni 2023. 

Information om planprocessen för detaljplaner

Det händer kommande år

Se tidplanen

2023

Detaljplaner för spårvägen och spårvägsdepån har varit ute på samråd och granskning.

Samråd om tillståndsansökan för vattenverksamhet vid den nya bron över Fyrisån mellan Ultuna och Nåntuna.

2024

Kommunen tar beslut kring vem eller vilka som ska få bygga spårvägen.

Första spadtaget tas för spårvägen, när vi börjar med att flytta ledningar.

Markarbeten på väg 255 och ledningsarbeten på Vårdsätravägen.

2025

Spårvägen och spårvägsdepån börjar anläggas.

Bygget av bron över Fyrisån mellan Ultuna och Nåntuna påbörjas, liksom arbetet med delsträcka D fram till korsningen väg 255.

2028

Spårvagnarna levereras. Spårvagnar och spåren börjar testas.

2029

Spårvägen är färdigbyggd och klar att användas.

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala

Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun

Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala

Fredrik Landstorp
Maria Andér