Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Moderna spårvägar i Europa

Spårvägar blir ett allt vanligare grönt sätt för människor att förflytta sig i växande städer runtom i Europa. Den förbättrar möjligheten att ta sig mellan bostäder, arbetsplatser, samhällsservice och fritidsaktiviteter. Idag finns det drygt 200 spårvägsstäder i Europa.

Frankrike var under 1980-talet först med att se modern spårväg som en grundläggande del i stadsutvecklingen. Sedan dess har flera spårvägar byggts i stora och mellanstora städer, både i Frankrike och i övriga Europa.

Nedan ser du exempel på moderna spårvägar i europeiska städer.

Europeiska städer med modern spårväg

Bergen (285 000 invånare): Bybanen i Bergen, Norge, är en 20 kilometer lång spårväg med 27 hållplatser som invigdes 2010. Den går mellan centrala Bergen och Bergens flygplats. 2022 utvidgades spårvägen med cirka 9 kilometer från centrum via Haukeland sjukhus till Fyllingsdalen.
Bybanen - bybanen.no

Birmingham / West Midlands (1,2 respektive 2,9 miljoner invånare): 1999 återinfördes spårvägen i Birmingham. Den nya spårvägen, West Midlands Metro, är idag 22 kilometer lång och går mellan Birmingham och Wolverhampton. De 28 hållplatserna förväntas bli fler under de närmaste åren, i takt med att fler rutter läggs till. Spårvägslinjen har bland annat resulterat i att det blivit lättare att resa miljövänligt i innerstaden och att fler använder spårvägen för dagliga resor, vilket leder till minskad restid och mindre trängsel i trafiken.
West Midlands Metro - westmidlandsmetro.com

Grenoble (158 000 invånare): Spårvägen i Grenoble, Frankrike, är 35 kilometer lång och består av fyra linjer med totalt 81 hållplatser. Grenoble öppnade sin första nya spårvägslinje i slutet av 1987. De övriga tre linjerna öppnades 1990, 2006 och 2007. I början riktades kritik mot spårvägen. Vissa trodde att ett bilförbud i stora delar av innerstaden skulle påverka affärer och fritidsanläggningar negativt. Istället har det blivit tvärtom – Grenobles innerstad har genomgått en förnyelse som har hjälpt till att underlätta införandet av moderna spårvägar i andra franska städer.
Spårvägen i Grenoble - tag.fr

Lund (92 000 invånare): Lunds spårväg, eller LundaExpressen, invigdes i december 2020. Spårvägen är totalt 5,5 kilometer lång från Lund C till ESS (forskningsanläggning European Spallation Source) och stannar vid nio hållplatser. Att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna tar 14,5 minuter, och medelhastigheten är 21,5 km/h. Kapacitet: cirka 200 resenärer, varav 40 sittande. En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar. Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi. Lunds spårväg är det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige efter Stockholm, Göteborg och Norrköping.
LundaExpressen - skanetrafiken.se

Odense (180 000 invånare): Odense Letbane öppnade för passagerartrafik 28 maj 2022. Spårvägen är cirka 14 kilometer lång – från Hjallese i sydost till Tarup i nordväst. Längs sträckan stannar spårvägen vid många av de viktigaste knutpunkterna i staden – bl.a. Odense Banegård, universitetet (SDU), Rosengårdcentret, ODEON, samt flera hållplatser nära stadens centrala fotgängarnät. Spårvägen har totalt 26 stationer, de två sista stationerna öppnar samtidigt som den nya hälsovetenskapliga fakulteten (SUND) och det nybyggda sjukhuset (Nya OUH). Hela resan från Tarup till Hjallese med stopp på alla stationer tar drygt 40 minuter.
Odense Letbane - odenseletbane.dk

Tampere/Tammerfors (238 000 invånare): Tammerfors, Finland, byggs en 20 kilometer lång spårväg med 33 hållplatser. Den första fasen från centrum österut mot Hervanta, med en gren till Tammerfors universitetssjukhus, blev klar 2021. Fas två som byggs västerut från centrum mot Lentävänniemi blir klar 2024.
Tammerfors spårvägar - raitiotieallianssi.fi (information på engelska)

Aarhus/Århus (330 000 invånare): Aarhus Letbane är ett snabbspårvägsprojekt i Aarhus, Danmark. Spårvägens första del mellan Aarhus H (centralstationen) och Universitetshospitalet öppnades i december 2017. Sträckorna från Odder till Aarhus H samt från Universitetshospitalet till Lisbjerg invigdes i september 2018. Det pågår även ett arbete med att utöka spårvägssystemet ytterligare.
Aarhus letbane - letbanen.dk

200 europeiska spårvägsstäder

Statistik från Union Internationale des Transports Publics (UITP) visar att spårvägar var i bruk i över 200 städer i Europa 2015. Globalt finns över 15 600 kilometer spårväg. 850 kilometer är under konstruktion och det finns planer på ytterligare 2 300 kilometer.

Se var vi planerar för spårväg i Uppsala

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala

Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun

Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala

Fredrik Landstorp
Maria Andér