Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kostnader och finansiering

Kostnader

Kostnaden för kommunen beräknas till 6,1 miljarder kronor för att bygga spårväg. Då räknar vi med omkringliggande anläggningar som exempelvis gator, ledningar, korsningar, broar, tunnlar, träd, cykelbanor med mera.  

Kostnadsuppskattningen är för dubbelspår längs hela sträckan, det vill säga 17 kilometer. Utöver ovan kostnad för infrastrukturen tillkommer en kostnadsuppskattning för depå och fordon på cirka 2,1 miljarder (prisnivå 2018).

Staten står för hälften

Staten har tidigare beviljat drygt 0,9 miljarder kronor. Tillsammans med de dryga 2 miljarder som Trafikverket nu bidrar med utgör statens bidrag 50 procent av den totala kostnaden.

Finansiering 

Finansiering av spårvägen sker på olika sätt. Infrastrukturen planeras att finansieras delvis av Uppsala kommun och delvis av staten genom ett stadsmiljöavtal. Region Uppsala ansvarar för att finansiera spårvagnar och spårvagnsdepå.

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala

Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun

Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala

Fredrik Landstorp
Maria Andér