Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kostnader och finansiering

Kostnader

Att anlägga spårväg innebär en stor investering. 2018–2021 har kommunen gjort en mängd olika utredningar och fältarbeten samt påbörjat både detaljplanerna och tillståndsprocessen för spårvägen. Under 2021 har kommunen och regionen också tagit fram nya kostnadskalkyler.

Enligt kalkylen är kostnaden 6,1 miljarder för att bygga spårvägen med omkringliggande anläggningar som till exempel gator, ledningar, korsningar, broar, tunnlar, träd, cykelbanor med mera. Den ökade kostnaden förklaras till största del av merkostnader för Ultunabron, mer kunskap om ledningsomläggningar samt förstärkningsåtgärder. 

Kostnadsuppskattningen är för dubbelspår längs hela sträckan på cirka 17 kilometer. Utöver ovan kostnad för infrastrukturen tillkommer en kostnadsuppskattning för depå och fordon om cirka 2,1 miljarder i prisnivå 2018.

Staten står för hälften

Spårvägen är beräknad att kosta kommunen totalt 6,1 miljarder. Staten har tidigare beviljat drygt 0,9 miljarder kronor. Tillsammans med de dryga 2 miljarder som Trafikverket nu bidrar med utgör statens bidrag 50 procent av den totala kostnaden.

Finansiering 

Finansieringen av spårvägen sker på olika sätt. Infrastrukturen planeras att finansieras delvis av Uppsala kommun och delvis av staten genom ett stadsmiljöavtal. Region Uppsala ansvarar för att finansiera spårvagnar och spårvagnsdepå.

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala
Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun
Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala
Fredrik Landstorp
Maria Andér