Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödcentrum för unga brottsutsatta ger stöd till unga som har blivit utsatta för brott eller har bevittnat ett brott. Det kan till exempel handla om personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredande.

Stödcentrum vänder sig till ungdomar 10–21 år

Åldersgruppen som Stödcentrum vänder sig till är ungdomar i åldern 10–21 år. Även den som blivit vittne till ett brott, eller den som är vårdnadshavare till en ungdom som blivit utsatt för brott, kan få stöd och hjälp.

Personal med lång erfarenhet

På Stödcentrum för unga brottsutsatta arbetar socionomer med lång erfarenhet av att samtala med barn och unga i utsatta situationer. Personalen har även god kännedom om polis- och rättsprocesser.

Personalen arbetar under sekretess

Personalen på Stödcentrum arbetar under sekretess och kontakten med dem är kostnadsfri. Brottet behöver inte vara polisanmält och det går också bra att vända sig hit anonymt.  

Stödcentrum erbjuder hjälp på flera sätt

På Stödcentrum för unga brottsutsatta kan unga få stödsamtal, rådgivning, praktisk hjälp, och rättegångsstöd.

Individuellt anpassat samtalsstöd

Den som blivit utsatt för brott eller bevittnat ett brott kan få hjälp att samtala om händelsen och att hantera känslor och reaktioner efteråt. Samtalsstödet på Stödcentrum är individuellt anpassat och utgår från ungdomens önskemål och behov. Det är vanligt att samtalen handlar om händelsen, mående just nu och stöd i att hitta strategier för att må bättre och få till en fungerande vardag.

Rådgivning och praktisk hjälp

Stödcentrum arbetar med rådgivning och kan exempelvis hjälpa till i frågor kring hur man söker skadestånd. De kan också hjälpa till i kontakten med polis, åklagare, försäkringsbolag och andra instanser. Stödcentrum kan förklara, hjälpa till att överklaga beslut, tyda dokument som är svåra för ungdomen själv att förstå, och även med fullmakt sköta kontakten med dessa instanser.

Hjälp att förbereda inför rättegång

Ungdomar som blivit utsatta för brott kan få hjälp att förbereda sig inför en eventuell rättegång. Vid en rättegångsförberedelse går Stödcentrum igenom vad ungdomen kan förvänta sig praktiskt och känslomässigt. Kurator på Stödcentrum kan också följa med som stöd vid en rättegång. På Stödcentrum skriver de ofta intyg gällande en ungdoms mående inför en rättegång. 

Råd och stöd till vårdnadshavare

Vårdnadshavare till unga som har blivit utsatta för brott eller bevittnat ett brott, kan också få råd och stöd. Stödcentrum erbjuder stödsamtal där vårdnadshavare har möjlighet att ventilera sina känslor. Samtalen kan handla om det egna måendet och/eller vägledning i hur en kan bemöta sitt barn. Samtalen kan också handla om praktisk hjälp och information kring en polis- och rättsprocess.

1 mars 2022 startar Stödcentrum gruppverksamhet för vårdnadshavare vars barn utsatts för eller bevittnat brott.

Kontakta socialförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på socialförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun
UPK2300
Box 1023
751 40 Uppsala

Kontakta Stödcentrum för unga brottsutsatta

Kurator Linn Molin

Besöksadress:
Kungsgatan 57 B