Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Samhällsvägledare och kulturtolkar hjälper familjer i kontakten med socialtjänsten

I Uppsala kommun finns det samhällsvägledare och kulturtolkar. Deras jobb är att öka kunskapen om socialtjänsten bland Uppsalaborna, förhindra desinformation och stötta familjer att våga söka hjälp tidigt.

Från 1 januari 2023 arbetar två samhällsvägledare på heltid i Uppsala kommun. Samhällsvägledarna är anställda via Uppsala ungdomsjour.

Tredelat uppdrag

Samhällsvägledarna har ett tredelat uppdrag där de arbetar både uppsökande, stödjande och samordnande.

I det uppsökande arbetet kontaktar de myndigheter, föreningar, skolor och andra forum för att informera om det stöd samhällsvägledarna kan ge.

I det stödjande arbetet stöttar de vårdnadshavare som har kontakt med socialtjänsten. Samhällsvägledarna arbetar med att motivera föräldrar till att söka stöd från socialtjänsten tidigt när familjer behöver det.

På så sätt arbetar de förebyggande för att minska antalet omedelbara omhändertaganden enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Läs Omhändertaganden av barn enligt LVU – information för vårdnadshavare (socialstyrelsen.se)

Stödet kan till exempel handla om att vårdnadshavarna deltar i en föräldrautbildning, att familjen får stödsamtal, eller att en ungdom blir erbjuden provtagning när det finns misstanke om missbruk.

Handleda kulturtolkar

En viktig del av arbetet som samhällsvägledare är att samordna arbetet med så kallade kulturtolkar. I det samordnande arbetet ordnar samhällsvägledarna till exempel träffar med kulturtolkarna.

En kulturtolk är en person med invandrarbakgrund med goda kunskaper i sitt modersmål och sin egen kultur. En kulturtolk har också god kunskap om, och förståelse för, det svenska samhället, svenska språket och svensk kultur.

En kulturtolk tillhör civilsamhället och är aktiv i olika föreningar. Hen arbetar på uppdrag för Uppsala kommun 8-12 timmar i veckan och har ett nära samarbete med samhällsvägledarna.

Brobyggare mellan socialtjänsten och familjer

En kulturtolks uppgift är att, precis som samhällsvägledarnas, arbeta förebyggande för att hindra desinformation och öka kunskapen bland familjer om hur svensk socialtjänst fungerar.

Kulturtolkarna kan beskriva hur det går till att göra en ansökan eller anmälan hos socialtjänsten. De stöttar också vårdnadshavare som redan har kontakt med socialtjänsten.

De kan vara med på möten tillsammans med familjen och socialtjänsten och förklara ord och uttryck i familjernas modersmål, för att undvika onödiga missförstånd mellan familjer och socialtjänsten.  

Läs reportage om de nya samhällsvägledarna: Samhällsvägledare är socialtjänstens nya brobyggare - Uppsala kommun