Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Projekt för att tidigt identifiera normbrytande beteende

Att tidigt identifiera barn och unga i riskzonen för att utveckla ett kriminellt beteende och fånga upp familjer i tid kan vara avgörande för barnen, familjen och samhällets utveckling. Kommunen har därför fattat beslut om flera förebyggande åtgärder.

Satsning i Sävja

Sävja är ett av Uppsala kommuns prioriterade områden för trygghetssatsningar. I Sävja driver vi ett projekt för att tidigt fånga upp behovet av föräldrastöd och meningsfull fritid. Projektet ska förhindra en negativ utveckling där barn i tidig ålder utvecklar ett normbrytande beteende som senare kan leda till kriminellt beteende. Målgruppen är familjer i området med barn i årskurs 4 och 5.

Undersökning om barns fritidsvanor

I arbetet ingår att göra en kartläggning av den aktuella situationen i Sävja och utifrån det ta fram metoder, arbetssätt och samverkansformer. En del av kartläggningen är att göra en undersökning om barnens fritidsvanor.

Viktig samverkan med boende och skola

I projektet ingår också att engagera boende i området. I samverkan med olika aktörer knyter vi kontakter med nyckelpersoner som har god kännedom om området. Samverkan med skolan är också en viktig del och sker genom SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) och den socialarbetare som arbetar i skolan i Sävja.

Stöd till familjer

Förutom att nå alla familjer med barn i årskurs 4 och 5 är målet med projektet att familjer som behöver stöd, både på gruppnivå och individanpassat, lätt ska få det. Familjeenheten i Sävja är en viktig del i arbetet med att stötta familjer.

Till en början är projektet begränsat till Sävja, men planen är att ta projektet vidare till fler områden i Uppsala.

Kontakta socialförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på socialförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun
UPK2300
Box 1023
751 40 Uppsala