Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Mänskliga rättigheter i vår verksamhet

Här kan du se filmer där vi tar upp hur vi på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter i våra verksamheter.

Samtal om kulturen och demokratin under pandemin

Kulturnatten 2020 inleddes med ett samtal om kulturens och demokratins ställning i världen under pandemin. Martin Schibbye, journalist och författare, gästade studion med Kholod Saghir, konstnärlig ledare för Uppsala internationella litteraturfestival, och Annika Ben David, ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer på Utrikesdepartementet.

Mänskliga rättigheter-året i Uppsala kommun 2020

Uppsala kommuns kulturverksamheter är till för alla – och alla har rätt till en meningsfull fritid. Att se varje individ och låta olika erfarenheter vara representerade i både verksamheterna och besluten är särskilt viktigt i arbetet med mänskliga rättigheter.

Stadsbiblioteket är en plats för alla

Stadsbiblioteket möter de utmaningar och behov som människor har just nu i samhället, oavsett om det gäller att få tillgång till tekniken, få prata, skriva ut viktiga papper eller ta del av programmen och böckerna. Allas lika värde är viktigt.

Kvinnliga nätverk möts på Bibliotek Uppsala Gottsunda

Kvinnor från olika länder kan komma ut i samhället tack vare informationen och verksamheten som Gottsunda bibliotek erbjuder. Här möts människor och börjar ingå i betydelsefulla nätverk.

Fredens Hus pratar om mänskliga rättigheter med barn och unga

Fredens hus möter barn och unga på skolor och pratar om mänskliga rättigheter, om rätten till den egna kroppen och ett samhälle fritt från våld.

På kulturcentrum i Sävja ska invånarna vara inkluderade

Kulturcentrum erbjuder invånarna i Sävja och andra stadsdelar att ta del av kvalitetskultur där de bor. Alla ska känna sig inkluderade.

Leoparden visar konst som kan förändra liv

Konsten kan förändra och rädda liv. På Leoparden får unga och nya konstnärer ställa ut precis som mer etablerade konstnärer. Regnbågsbruncher och andra event välkomnar alla.

Offentlig konst i dialog om frihet

Konsten ska både utmana och vara estetiskt tilltalande. I nära dialog med invånarna väljs därför den nya offentliga konsten utifrån vad som är viktigt med platsen som vi befinner oss på, i innerstaden och på landsbygden. Yttrandefriheten och den konstnärliga friheten ligger till grund för arbetet.

Fristad Uppsala stärker yttrandefriheten

Fristad Uppsala erbjuder förföljda författare, konstnärer och journalister en fristad i två år, för att stärka yttrandefriheten i världen. De får ett sammanhang, så att de kan verka fritt och göra sina röster hörda.

Fritid Uppsala vill ge barn och unga en meningsfull fritid

Fritid Uppsala vill möta människor där de är och ge alla barn och unga tillgång till en meningsfull fritid. Fritid Uppsala arbetar därför aktivt med allt vad mänskliga rättigheter innebär.

Utställningsprojekt om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter

Sommaren 2020 feriejobbade ungdomar i tre veckor med att forma en utställning om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter.